Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


hadocs:arbeidsongeschiktheid_door_ziekte_onderwijzend_personeel

titel :Documenten in te vullen bij onbekwaamheid bij ziekte , voor onderwijzend personeel


info : Speciaal document van toepassing bij :

  1. ziekte voor meer dan één dag,
  2. privé-ongeval ( let op : arbeidsongeval op school vereist andere papieren : zie arbeidsongeval onderwijzend personeel )
  3. zwangerschapsverlof,
  4. vertrek naar het buitenland tijdens afwezigheidsperiode wegens ziekte (speciale aanvraag),
  5. verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte (speciale aanvraag),
  6. profylactisch verlof,
  7. opname ziekenhuis.

trefwoorden : pers 16 onderwijs school Certimed


weblinks : Website onderwijs

Info over aanvraag verminderde prestaties in aansluiting op volledige ongeschiktheid.


documenten :

Ziekteaangifte voor Certimed

Document voor aanvraag verminderde prestaties in aansluiting op periode met volledige onbekwaamheid wegens ziekte


hadocs/arbeidsongeschiktheid_door_ziekte_onderwijzend_personeel.txt · Laatst gewijzigd: 2023/01/24 17:38 door luk.derop@telenet.be

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki