Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


hadocs:euthanasie

onderwerp

Euthanasie

omschrijving

Formaliteiten en wettelijke bepalingen in verband met euthanasie

meer trefwoorden

ongeneeslijk levensbeëindiging leifarts palliatief


externe webpagina('s)

bestanden op deze server

Nieuw registratiedocument euthanasie vanaf 4/24

OPGELET : VANAF 15 MAART NIEUW ADRES Federale Controle en Evaluatiecommisie Euthanasie Victor hortaplein 40 B 10 (verdieping 7C) 1060 BRUSSEL

Practisch richtlijnen voor de uitvoering

Voor formulieren met wilsbeschikkingen, opgesteld bij volle bewustzijn betreffende levenseinde en euthanasie : Zie wegwijzer LEVENSTESTAMENT

hadocs/euthanasie.txt · Laatst gewijzigd: 2024/04/18 17:38 door luk.derop@telenet.be

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki