Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


hadocs:gedeeltelijke_werkhervatting_na_ernstige_ziekte

Info

Ben je na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid voldoende hersteld om het werk gedeeltelijk te hervatten? Dan kun je aan de adviserend geneesheer toestemming vragen om dit te doen zonder dat je erkenning van arbeidsongeschiktheid stopt.
Heb je toestemming, moet je evenwel nog steeds attesten opsturen om - indien nodig - je erkenning van arbeidsongeschiktheid te laten verlengen.
Aanvraag De aanvraag moet gebeuren vóór je het werk deeltijds hervat met het formulier 'Aanvraag tot het uitoefenen van een activiteit'. Ook je werkgever moet hierop een deel invullen en zijn akkoord geven.
Zodra je aanvraag is ingediend, mag je reeds het werk deeltijds hervatten of een job uitoefenen aangepast aan je gezondheidssituatie (bv. lichter werk of werk met verminderd rendement). Je hoeft dus de beslissing van de adviserend geneesheer niet af te wachten. Elke maand moet je doorgeven welk loon je kreeg. Op basis hiervan wordt je uitkering voor die maand bepaald.


Trefwoorden

Deeltijds invaliditeit aangepaste job


Externe webpagina's

Bestanden op deze server

hadocs/gedeeltelijke_werkhervatting_na_ernstige_ziekte.txt · Laatst gewijzigd: 2022/11/17 20:28 door 127.0.0.1

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki