Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


hadocs:hemochromatose_en_aderlatingen

INFO en trefwoorden : Info over criteria voor aderlatingen bij Rode Kruis in geval van hemochromatose ( haemochromatose , ijzerstapeling , ferritine , bloedgift , transfusie )

Personen die lijden aan een erfelijke vorm van hemochromatose maar verder gezond zijn kunnen bloed doneren (geen plasma of bloedplaatjes), mits een jaarlijkse attestering door hun behandelende arts die bevestigt dat:

  • ze zich in de onderhoudsfase van de behandeling bevinden en hun ferritinegehalte (de ijzerreserve) binnen de referentiewaarden valt;
  • ze hoogstens één aderlating nodig hebben om de twee maanden;
  • ze geen orgaanschade vertonen door hemochromatose.

WEBLINKS :Info op website Rode Kruis


DOCUMENTEN : Document in te vullen voor huisarts voor aanvaarding als donor

hadocs/hemochromatose_en_aderlatingen.txt · Laatst gewijzigd: 2022/11/17 20:28 door 127.0.0.1

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki