Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


hadocs:terugbetaling_aankoop_glucometer

onderwerp

Vergoeding mutualiteit voor aanschaf glucometer bij beginnende diabetes

omschrijving

CM Bij de aankoop van je eerste glucosemeter ontvangt men van CM Waas en Dender een tegemoetkoming van maximum 75 euro.

Bloedglucosestrips Bij de aankoop van bloedglucosestrips ontvangt men van CM Waas en Dender een tegemoetkoming van 50 % van de kostprijs met een maximum van 185 euro per kalenderjaar.

Wat te doen?

Bezorg CM de aankoopfactuur van de glucosemeter samen met een medisch voorschrift van de arts. Indien men de glucosemeter aankoopt in een CM-Thuiszorgwinkel ASSIST, wordt de CM-tegemoetkoming onmiddellijk in mindering gebracht.

Laat aankopen van de glucosestrips registreren in een CM-voordeelboekje. Op het einde van het kalenderjaar bezorgt men dit boekje bij de CM. De tegemoetkoming wordt nadien op de rekening gestort

Tussenkomst bij de Bond Moyson

Bij Bond Moyson: 50 % terug betaald bij aankoop glucosemateriaal met max van 150 euro per semester in de Medishop. Medisch attest is noodzakelijk.

Attest voor terugbetaling materiaal

Bij de Liberale Mutualiteit

Men voorziet een tussenkomst in de aankoop van glucosestrips voor suikerzieken. Het bedrag van de tussenkomst is 5,00 EUR voor een verpakking van 25 strips en 10,00 EUR voor een verpakking van 50 strips. Deze tussenkomst is beperkt tot 125,00 EUR per kalenderjaar en per patiënt.

Diabetespatiënten krijgen ook, ongeacht hun leeftijd, een tussenkomst van 2,50 € per pedicurebehandeling, en dit maximaal 12 maal per jaar. Deze patiënten bewijzen de diabetes aan de hand van een éénmalig medisch attest of diabetespas

meer trefwoorden

zelfmeting glycemie


externe webpagina('s)

bestanden op deze server

hadocs/terugbetaling_aankoop_glucometer.txt · Laatst gewijzigd: 2024/02/06 07:39 door luk.derop@telenet.be

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki