Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


hadocs:urinaire_incontinentie_forfait

INFO en trefwoorden : forfaits voor urinaire incontinentie

Groot forfait wordt automatisch toegekend na ten minste 4 maanden verpleegkundige behandeling + forfaits B of C + een KATZ-schaal score 3 of 4 voor het criterium “incontinentie”.

Klein forfait wordt toegekend voor patiënt die niet in verzorgingsinstelling verblijft en volgens criteria die terug te vinden zijn op de aanvraag.


WEBLINKS : Website Riziv


DOCUMENTEN :

aanvraagformulier

hadocs/urinaire_incontinentie_forfait.txt · Laatst gewijzigd: 2023/02/22 09:49 door luk.derop@telenet.be

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki