Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


hadocs:zorgverlof

INFO en trefwoorden : Aanvraagprocedure voor zorgverlof.

Het betreft een thematisch verlof, dat wil zeggen een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die de mogelijkheid biedt arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid, dat lijdt aan een zware ziekte.


WEBLINKS :Website RVA


DOCUMENTEN : Aanvraagformulier zorgverlof

hadocs/zorgverlof.txt · Laatst gewijzigd: 2022/11/17 20:28 door 127.0.0.1

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki