Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


overzichtslijst_met_wegwijzers:aangenomen_geneesheer_politie

onderwerp

Documenten die te maken hebben met zorgverstrekking aan personen die werken bij de politie.

omschrijving

Voor onbekwaamheid en arbeidsongeval politie bestaan er specifieke formulieren

Arts kan aanvraag indienen om erkenning te krijgen als aangenomen geneesheer. Zie website politie voor procedure om aangenomen te worden. Getuigschrift dient te worden aangerekend aan derdebetalerstarief. Het remgeld dient apart te worden geïnd bij de politie zelf. Bijhouden consulten op lijsten en 1x opsturen per trimester.

meer trefwoorden

terugbetalingstarief remgeld


externe webpagina('s)

bestanden op deze server

overzichtslijst_met_wegwijzers/aangenomen_geneesheer_politie.txt · Laatst gewijzigd: 2023/10/09 08:42 door luk.derop@telenet.be

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki