Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


overzichtslijst_met_wegwijzers:hulp_aan_nabestaanden_na_zelfdoding

onderwerp

organisatie voor begeleiding van familie en vrienden na suicide

omschrijving

Werkgroep Verder is het Vlaams kenniscentrum en samenwerkingsplatform inzake postventie. We willen een dynamische, innovatieve partner en aanspreekpunt zijn waar men als individu, organisatie en bedrijf terecht kan na een zelfdoding. We verspreiden informatie, sen­sibiliseren, doen aan deskundigheidsbevordering, organiseren lotge­notencontact en ijveren voor een respectvolle verantwoorde bericht­geving over zelfdoding in de media.

meer trefwoorden

zelfmoord


externe webpagina('s)

bestanden op deze server

geen

overzichtslijst_met_wegwijzers/hulp_aan_nabestaanden_na_zelfdoding.txt · Laatst gewijzigd: 2022/11/17 20:28 door 127.0.0.1

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki