Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


overzichtslijst_met_wegwijzers:voorzieningen_erkend_door_het_vaph

onderwerp

instellingen en organisaties gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

omschrijving

nvt

meer trefwoorden

beperking


voorzieningen, door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) erkend, kunnen onder meer zijn: semi-internaten, medisch-pedagogische instituten, observatiecentra, dagcentra, gezinsvervangende tehuizen, bezigheidstehuizen, nursingtehuizen, tehuizen voor kortopvang, vrijetijdscentra, diensten begeleid wonen, thuisbegeleidingsdiensten, diensten zelfstandig wonen enz.

worden NIET gesubsidieerd: ziekenhuis, een psychiatrisch ziekenhuis, een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of een revalidatiecentrum

externe webpagina('s)

bestanden op deze server

nvt

overzichtslijst_met_wegwijzers/voorzieningen_erkend_door_het_vaph.txt · Laatst gewijzigd: 2022/11/17 20:28 door 127.0.0.1

Tenzij anders vermeld valt de inhoud van deze wiki onder de volgende licentie: Public Domain
Public Domain Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki